Studierichting Toerisme - TSO

Informatie over de studierichting toerisme en de lessentabel.

Lessentabel tweede en derde graad - Toerisme KA Mortsel - TSO

lessentabel toerisme

Waarom je toekomst boeken in de afdeling Toerisme?

 

Weinig zaken kunnen de mens zo fascineren als de kennismaking met vreemde landen, klimaten, volkeren en culturen. Zeker het toerisme varieert volgens de tijdgeest en internationale omstandigheden, maar altijd heeft de mens de drang gekend om te reizen, hetzij als vorm van ontspanning, hetzij als een speurtocht naar zichzelf en anderen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afgelopen vijftien jaar het internationale toerisme een sterke vlucht genomen heeft, zowel op het vlak van het aantal reizigers als van hun bestedingen, en dat de toeristische sector continu op zoek is naar competente mensen.

Dit zijn enkele projecten en uitstappen van de afdeling Toerisme:

 • Luchthaven Deurne
 • MAS
 • Vakantiesalon
 • Mechelen Campus Lessiushogeschool
 • Bedrijf
 • Hotel
 • Toeristische dienst

Opmerking:

 • Uiteraard varieert het aanbod van jaar tot jaar.
 • Verscheidene van deze projecten vinden op school plaats.
 • Al deze projecten en uitstappen zijn voor de leerlingen van de studierichting Toerisme, maar zij nemen ook deel aan andere uitstappen die bij hun graad vermeld staan.

De leerlingen gaan geregeld op excursie om het gidsen onder de knie te krijgen. In het derde jaar moeten ze vooral observeren. Vanaf het vierde jaar geven ze zelf gidsbeurten. Dit gebeurt voornamelijk in onze eigen stad Mortsel en verschillende steden in België.

Elk jaar maakt het vierde, vijfde en zesde jaar van de toerismeafdeling gedurende één week een grondige studie van een toeristische regio ter plekke. Ze leren er gidsen, kaarten interpreteren, routetrajecten uitstippelen en multidisciplinair zelfstandig werken.

De GWP kan gaan naar bijvoorbeeld de Moezel, Normandië, Provence, Champagne, Westhoek, Ardennen, ...

Het derde jaar toerisme gaat mee met de GWP Londen van het derde jaar ASO.
Als leerlingen niet kunnen participeren om gegronde redenen, wordt er een vervangprogramma voorzien in eigen stad of in Antwerpen.

 

 

Studieaccenten

Nederlands, Engels, Duits en Frans
Talenkennis is de basisvereiste om je in de toeristische wereld te bewegen.

Economie van het toerisme, Public relations, Bedrijfsbeheer
Wil je in de toeristische sector een goede functie hebben, dan mogen economische en juridische vakken niet ontbreken.

Cultuurgeschiedenis, Toeristische aardrijkskunde, Toeristische ruimten
Je persoonlijke en professionele vorming vereist inzicht in de cultuur en geschiedenis met concrete toepassingen op het cultuurtoerisme in ons land en het buitenland. Een grondige aardrijkskundige en verkeersgeografische opleiding moet dit onderbouwen.

Toeristische organisatie
Ditvak omvat belangrijke praktische ondersteuningsvakken die je bekwamen in de toeristische techniekbeheersing.

Onthaal, Geïntegreerde proef
Ook specifieke onthaalopdrachten maken deel uit van je studies. Een geïntegreerde proef vormt ten slotte een belangrijke evaluatiefase in het laatste jaar.

Werkplekleren of een voorbereiding op het latere werkveld door stages, daguitstappen georganiseerd door een Studentenbedrijf, bedrijfsbezoeken, experten in de klas.

In de 3de graad worden de leerlingen via competentiegerichte taken (gelinkt aan de vakken aardrijkskunde, informatica, toerisme, PR, geschiedenis en bedrijfsbeheer) aangespoord tot het realiseren van doelen en het ontplooien van vaardigheden.
In het 5de jaar bestaat werkplekleren (opzoekingswerk op zelfstandige wijze in klasverband) uit het opmaken van bestemmingsfiches. Aan de hand van deze fiches leren de leerlingen een land, regio of bestemming beter kennen.
De 6de jaars richten een Studentenbedrijf op met als doelstelling educatieve daguitstappen te organiseren voor de leerlingen uit de 3de graad, gastsprekers uit te nodigen en een EHBO cursus te coördineren.

In opdracht van de betrokken leerkrachten werken de leerlingen deze activiteiten van A tot Z uit. Hiervoor leggen zij contacten met de toeristische bedrijfswereld, zoals vervoersmaatschappijen, hotels, openbare diensten, schepenen van Cultuur, culturele organisaties, enz. Indien mogelijk wordt een extra taalcomponent toegevoegd (Frans, Engels, Duits) als de daguitstap de taal- en/of landsgrenzen overschrijdt. Het vak Nederlands is geïntegreerd via elke schriftelijke en mondelinge communicatie van de leerlingen.

Het vak informatica wordt op een praktijkgerichte manier toegepast in het werkplekleren. De kennis en vaardigheden die tijdens de voorafgaande jaren zijn aangebracht, worden nu aangewend bij het uitwerken van elegante en correct opgestelde brieven in Word, bij het opmaken van professionele presentaties in PowerPoint en kostprijsberekeningen in Excel.

De leerlingen ontwikkelen een eigen huisstijl voor hun bedrijf en maken huisstijlgerichte brief- , presentatie- en ontwerpsjablonen.

Er is in het 6de jaar tevens een belangrijke koppeling tussen PR en informatica. Met het oog op het uitbreiden van het klantenbestand en voor het informeren van de klanten ontwerpen de leerlingen in Publisher een aantal huisstijlgerichte communicatiemiddelen waaronder bedrijfskaartjes, folders en posters.

Het teamwork van de begeleidende leerkrachten sijpelt door in de samenwerking van de leerlingen. Het leren “samen”-werken is een belangrijke vaardigheid binnen de richting toerisme en een meerwaarde in de latere (studie)loopbaan.

Alle aspecten van een bedrijfsorganisatie komen dus aan bod waardoor de leerlingen deze kennis in hun stage kunnen toepassen.

Dit is een blokstage die georganiseerd wordt tijdens 2 weken volgend op de krokusvakantie. De nadruk ligt hierbij op het in de praktijk inoefenen van vaardigheden die reeds uitgebreid belicht werden tijdens de lessen. Zo bemannen onze leerlingen o.a. de receptie van een hotel, beantwoorden ze inkomende telefoons, beheren ze gegevens d.m.v. computertoepassingen in een reisbureau. Daarnaast krijgen ze voldoende mogelijkheden om van hun talenkennis in de praktijk gebruik te maken

Onze dank gaat hierbij uit naar de bedrijven die onze leerlingen elk jaar opnieuw de kans bieden om er hun stage te vervullen.

We proberen een brede basisopleiding te geven in het complexe studiedomein ‘Toerisme’ om je een brede waaier van mogelijkheden te laten voor verdere studies (hoger of universitair onderwijs) of om eventueel onmiddellijk aan de slag te gaan in de sector. Een dynamisch en ervaren team leerkrachten staat voor je klaar. Individuele leerlingbegeleiding, onderwijs met visie en zin voor traditie zijn onze troeven. 

 

 

Beroepsuitwegen

Deze opleiding bereidt je voor op een ruime waaier van mogelijkheden. Er is niet alleen een zevende specialisatiejaar in het secundair, maar je kunt nog verder studeren aan de hogeschool of universiteit:

   • bachelor en master toerisme en recreatiemanagement
   • commerciële communicatie
   • public relations en voorlichting
   • transport
   • expeditie
   • marketing
   • ...

Of je kunt onmiddellijk gaan werken, bv.:

   • in een reisbureau bij touringcarondernemingen
   • als touroperator
   • bij de spoorwegen of luchtvaartmaatschappijen
   • in hotels en vakantieparken
   • als reisbegeleider
   • bij gidsenorganisaties
   • ...

 

 

 


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn