Excursies 1ste graad

Overzicht van de uitstappen van de 1ste graad.

Dit zijn enkele projecten en uitstappen van de eerste graad:

  • Fort V (biotoopstudie)
  • De Antwerpse haven
  • Inleefsessie Romeinen
  • Inleefsessie Prehistorie
  • Project met basisschool (bv. Afrika, Australië, Brazilië, ...)
  • Toneel (Engels)
  • OCMW -project
  • ...

Opmerking:
Uiteraard varieert het aanbod van jaar tot jaar. Verscheidene van deze projecten vinden op school plaats. Niet al deze projecten en uitstappen zijn voor alle leerlingen.
In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen gaan de leerlingen van het 2de jaar op GWP (geïntegreerde werkperiode).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn